Мета роботи:


- з’ясувати місце Т.Шевченка у світовій літературі, враховуючи історико-культурний та суспільно-історичний контексти, дослідивши біблійні та античні алюзії в текстах, звертаючись до чільних постатей американської, англійської, німецької, французької, польської, російської та ін. літератур;

- дослідити стан вивчення спадщини Т.Шевченка в європейському та світовому літературознавстві; систематизувати наукові напрацювання за темою проекту;

- визначити критерії для порівняння творчості Т.Шевченка та інших визначних світових письменників-романтиків;

- здійснити зіставлення творчості Т.Шевченка і письменників-романтиків американської, англійської, німецької, французької, польської, російської та ін. літератур;

- виявити закономірності та відмінності розвитку певних художніх явищ;

- виступити на сторінках західноєвропейських і американських видань із відповідними публікаціями.
Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality
and the world literature process”
Проміжний етап
науково-дослідної роботи
(01.03.2014р. - 31.12.2014р.)


«РЕЦЕПЦІЯ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ, МОТИВІВ І СЮЖЕТІВ У ТВОРЧОСТІ Т.ШЕВЧЕНКА»

Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net