Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality
and the world literature process”


Завдання проекту реалізовано у таких публікаціях:

видано ювілейний випуск Шевченкознавчих студій № 17:


Вітальні слова

Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Л.В.Губерського, Директора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.філол.н., проф. Г.Ф.Семенюка.

Міжнародна редакційна колегія:

Г.Ф.Семенюк, д-р філол. наук, проф. (голова);
О.С.Снитко, д-р філол. наук, проф.;
О.М.Сліпушко, д-р філол. наук, проф.;
В.Ф.Чемес, канд. філол. наук, доц.;
І.П.Бондаренко, д-р філол. наук, проф.;
Л.В.Грицик, д-р філол. наук, проф.;
Л.М.Задорожна, д-р філол. наук, проф.;
О.П.Івановська, д-р філол. наук, проф.;
Т.Р.Кияк, д-р філол. наук, проф.;
Г.Д.Клочек, д-р філол. наук, проф;
Л.В.Коломієць, д-р філол. наук, проф.;
Н.М.Корбозерова, д-р філол. наук, проф.;
Т.М.Лебединська, канд. філол. наук,доц. (Санкт-Петербург);
Г.Ю.Мережинська, д-р філол. наук, проф.;
А.К.Мойсієнко, д-р філол. наук, проф.;
О.Л.Паламарчук, канд. філол. наук, доц.;
В.О.Соболь, д-р філол. наук, проф. (Варшава);
Т.Хланьова, д-р наук (Ph.D. inLiterature) (Прага);
Л.І.Шевченко, д-р філол. наук, проф.

Видано програму факультативного курсу

«Феномен Тараса Шевченка у культурному і гуманітарному просторі України і світу»
(для студентів усіх структурних підрозділів)

Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net