Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality and
the world literature process”
У роботі досліджено:

- ідею Бога у творчій свідомості Тараса Шевченка;

- проблему свободи у Святому Письмі та її інтерпретацію у творчості Т.Шевченка;

- художню індивідуальність творчості Т.Шевченка у новому літературному контексті;

- критичну рецепцію творчості Тараса Шевченка Миколою Зеровим;

- світові мандровані концепти у мистецькій спадщині Тараса Шевченка 1847 - 1861 рр. (рисунок, акварель, сепія, гравюра);

- наукову рецепцію творчості Т.Шевченка.

Ступінь упровадження:

Результати впроваджено в навчальний процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема:

- факультативний курс «Феномен Тараса Шевченка у культурному і гуманітарному просторі України і світу» (для студентів усіх структурних підрозділів), покликаний забезпечити єдність освітнього процесу та наукового дослідження, що є запорукою якості підготовки фахівців і неперервності освітнього простору;
- курс «Тарас Шевченко і Київський університет» (для студентів усіх структурних підрозділів);

- спецкурс «Тарас Шевченко й інтелектуальний та літературно-мистецький контекст європейської літератури» (для студентів Інституту філології);


Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net