Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality
and the world literature process”
Задорожна Л. Кореляти засад поезії Т.Шевченка і світосприйняття А.Шопенгауера // Шевченкознавчі студії. - Збірник наукових праць. Вип.17. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014.- С.188-205;

Вільна Я. Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті «Капитанша»)// Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. 2014. - № 17. - С.17-24;

Задорожна С. «Розумно-праведні душі»: Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров //Шевченкознавчі студії. - Збірник наукових праць. Вип.17. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - С.205-211;

Усатенко Г. Тарас Шевченко: віднайдені ідентичності //Шевченкознавчі студії. - Збірник наукових праць. Вип.17. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - С. 84-94.;

Шаповалова А. Свобода як християнська вартість у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. - Збірник наукових праць. - Вип.17. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - С.103-113;

Данильченко О. Архетипи героя та антигероя  у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. - Збірник наукових праць. - Вип.17. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - С.41-51;

Жванія Л. Істина як філософська категорія у творчому доробку Тараса Шевченка і Лесі Українки. - Збірник наукових праць. - Вип.17. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - С.218-231.

Окремі тези дослідження апробовано в публікаціях:

Проф.О.Сліпушко:

Література Київської Русі. Навчальний посібник. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - 393 c.

Наукові публікації:
Історико-культурні обставини // Історія української літератури.
Т.1.Давня література (Х-перша половина ХVІ ст.) - К.: Наукова думка, 2014. - С.57-72.
Апробація результатів дослідження  у публікаціях викладачів кафедри:

Проф. Сліпушко О.М.  - 6 публікацій;
Проф. Задорожна Л.М. - 2 публікації;
Проф. Вільна Я.В. - 3 публікації;
Проф. Штонь Г.М. - 1 публікація;
Доц. Задорожна С.В. - 1 публікація;
Доц. Усатенко Г.О. - 1 публікація;
Асист. Шкрабалюк А.О. - 1 публікація;
Асист. Данильченко О.Ю. - 1 публікація;
Асист. Іщенко Є.О. - 4 публікації.

Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net