Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality
and the world literature process”
Факультативний курс
«Феномен Тараса Шевченка у сучасному культурному і гуманітарному просторі
України і світу»
Було започатковано і прочитано студентам усіх структурних підрозділів Університету у межах відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. У продовження цього курсу впроваджено читання обов’язкового курсу для студентів усіх структурних підрозділів Університету «Тарас Шевченко і Київський університет».
Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net