Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality
and the world literature process”
Курс «Тарас Шевченко і Київський університет»


Мета курсу - утвердження патріотичних відчуттів студентів Університету до вишу, в якому навчаються, шляхом осягнення феномену Т.Шевченка. А також: відкриття для студентів феномену життя і творчості Т.Шевченка, зокрема багатогранності геніальної особистості, специфіки його творчості як виразника загальнолюдських цінностей; його внеску у світову культуру та визначальної ролі для культури й історії України, зокрема Університету.

Завдання курсу:


- забезпечити розуміння сучасних наукових міждисциплінарних підходів у дослідженні та рецепції особи і творчості Тараса Шевченка студентами різних факультетів та інститутів;

- сприяти поглибленню розуміння студентами загальнолюдського масштабу ідей Т.Шевченка та національного їх вираження;

- формувати у студентів державницький тип мислення, втілений у творчості Т.Шевченка.


Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net