Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality
and the world literature process”
Апробація результатів дослідження:

О.Сліпушко. Програма курсу «Тарас Шевченко і Київський університет» (для студентів усіх структурних підрозділів) -  К., 2014. - 19 с.;

О.Сліпушко. Нескорений Тарас Шевченко: мистецька спадщина 1847-1861 рр. //Передмова до видання: Ходімо дальше, дальше слава… Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років. Рисунок, акварель, сепія, гравюра. - ВПЦ «Київський університет», 2014. - С. 6-23.

О.Сліпушко. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка: на 15-річчя від дня заснування //Слово і час. - 2014. - № 9. - С.103-110.

О.Сліпушко. Героїчний чин у поемі Т.Шевченка «Гайдамаки» // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. - 2014. - № 17. - С. 136-146.

О.Гальчук, д. філол. н.

Шевченків текст як медіатор у діалозі поетів зрілого модернізму з античністю Літературознавчі студії. - Вип. 40. - Ч. 1. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.  - С.207.

А.Шаповалова, к.філол.н., наук. співроб.

Програма курсу «Тарас Шевченко і Київський університет» (для студентів усіх структурних підрозділів) -  К., 2014. - 19 с.;

А.Шаповалова. Свобода як християнська вартість у творчості Тараса Шевченка// Шевченкознавчі студії. - Збірник наукових праць. - Вип.17. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - С.103-113.


Апробація результатів дослідження співробітниками кафедри історії української літератури і шевченкознавства:


Л.Задорожна, д.філол.н., проф. кафедри


Шевченкові ремінісценції в поетичному світобаченні Щоголева / Л.М.Задорожна. - К.: Видавничо -
поліграфічний центр «Київський університет», 2014. - 383 с.

Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net